Logo-Polderhart-Nieuwsbrief (4K)

Nieuws van Stichting Polderhart

Nieuws 1 september 2021
De herhalingslessen zijn op
  • donderdag 30 september in Grootschermer in Het Genot van Grootschermer - vol
  • woensdag 27 oktober in Zuidschermer in café Het Torenerf - vol
  • maandag 8 november in 'Onder de Boom' in Graft
  • maandag 13 december in Noordeinde in De Kleine Haag
  • donderdag 27 januari 2022 in De Rijp in Hotel De Rijper Eilanden
  • dinsdag 15 februari 2022 in De Hornhoeve te Schermerhorn

Coronavirus: richtlijnen voor burgerhulpverlening en reanimatie - 8 oktober 2020

Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn.
Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimaties weer aan te scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.

Belangrijk nieuws Polderhart - 18 september 2020

U bent van ons gewend, dat Polderhart u in het najaar de mogelijkheid biedt om reanimatielessen te volgen. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat we als bestuur besloten hebben tot 1 jan 2021 geen herhalingslessen of opleidingscursussen te organiseren i.v.m. de coronadreiging.

Natuurlijk willen we ook graag iedereen goed getraind houden. Onze reanimatie-instructeur Stanley Weel heeft een link uitgezocht, waarmee u zelf uw vaardigheden kunt trainen: https://youtu.be/Exao7GOhIUE.

De filmpjes zijn van de Nederlandse reanimatieraad en spelen automatisch na elkaar af. Wel zit er reclame tussen, die u eventueel na 5 seconden kunt wegklikken. Aan de rechterkant van het scherm kunt u zien welk filmpje de volgende is. Het zijn filmpjes over een volwassenenreanimatie met AED met 2 hulpverleners, met 1 hulpverlener zonder AED, babyreanimatie met AED, demonstratievideo kind met AED, reanimatie kind zonder AED, reanimatie baby zonder AED

Het zou heel goed zijn om deze filmpjes niet alleen te bekijken, maar ook mee te oefenen. U leert zo weer de juiste volgorde van handelen en het beste tempo toe te passen.

Indien u een oproep van HartslagNu krijgt om hulp te verlenen bij een reanimatie, ontvangt u bij de opdracht om de AED te halen ook de code van de kast. De 112-meldcentrale verstrekt deze niet. Enkele Polderhart-vrijwilligers zijn niet aangemeld bij HartslagNu; daarom geven wij u de code van onze AED-kasten: ****. Wees zuinig op de code, maak hem niet openbaar en noteer hem op een veilige plek in uw telefoon of leer hem uit uw hoofd.

Succes en graag tot het nieuwe jaar 2021.

Richtlijnen voor burgerhulpverlening en reanimatie per 22 juni versoepeld.
Je vindt deze maatregelen via onderstaande link:
https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/

De COVID-19-pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. HartslagNu heeft samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties. Alle burgerhulpverleners informeren we hierover per e-mail.

Je vindt deze maatregelen via onderstaande link:
https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/


Volg ons ook op FACEBOOK - Stichting Polderhart
Met een geldig certificaat, kun u zich aanmelden bij de BurgerAED. U kunt dan, ingeval van een reanimatiemelding in de omgeving van het door u opgegeven adres, worden opgeroepen door 112, om de reanimatie alvast te starten of de dichtstbijzijnde AED naar het reanimatieadres te brengen.
De aanmelding bij de Burgeraed op www.HartslagNu.nl is ook 1 jaar geldig.

Het is de bedoeling, dat iedereen die is aangemeld bij de Burgeraed zelf op de site van de Burgeraed www.HartslagNu.nl de nieuwe geldigheidsdatum van het certificaat aanpast. Zo kunt u de aanmelding bij de Burgeraed verlengen. U kunt de datum van uw laatste herhalingsles invoeren.
Om te verlengen moet u dus naar de site www.HartslagNu.nl gaan. U gaat daar naar het inlogscherm, om in te loggen met uw gebruikersnaam( telefoonnummer) en uw inlogcode, deze heeft u ooit ontvangen per mail of die heeft u op de site veranderd in een persoonlijke code.
Mocht u de inlogcode kwijt zijn, die u bij uw aanmelding heeft ontvangen, dan klikt u op wachtwoord vergeten. Het wordt dan zo spoedig mogelijk door HartslagNu per mail opnieuw toegestuurd.